พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

ที่อยู่

214 หมู่ที่ 13 ถนนสุรินทร์- ช่องจอม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์

เวลา 09.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

044-153054

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ มีการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน คือ อาคารที่ 1 เป็นโถงทางเข้าและทางเดิน อาคารที่ 2 เป็นส่วนการศึกษา ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องกิจกรรม ห้องรับรอง ห้องสมุด อาคารที่ 3 เป็นอาคารจัดแสดงและสำนักงาน ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการชั่วคราว ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ อาคารที่ 4 เป็นคลังพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย ห้องคลังโบราณวัตถุ ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์และสงวนรักษา