หน้าแรก แท็ก แหล่งเรียนรู้

แท็ก: แหล่งเรียนรู้

อพวช. ให้เข้าชมฟรี! เปิดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2563

✨ อพวช. เปิดให้บริการอีกครั้ง ✨ โดยจะเปิดเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ‼️ พิเศษเข้าชมฟรี! ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.00 น. และสามารถลงทะเบียนเข้าชมล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป 👉 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02577 9999...

ชวนน้องๆ สร้างภูมิคุมกันจากสมุนไพรไทยใกล้ตัว

การดูแลตัวเองที่ดีเราควรเริ่มจากภายในสู่ภายนอก เลือกใช้เลือกกินสมุนไพรให้เหมาะสม เพื่อช่วยกระตุ้นและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เหมือนอย่างสมุนไพรเหล่านี้ อาทิ ขิง ขมิ้นชัน มะนาว น้ำผึ้ง ซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >> https://www.wisdomking.or.th/page/2581

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ในสังกัดสำนักงาน กศน. ภายในศูนย์มีนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการภายในอาคาร พบกับ ระบบนิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และอวกาศ พระราชประวัติ ร. 4เรียนรู้กับนิทรรศการนอกอาคารไปกับ สวนวิทยาศาสตร์ บ้านเรือนไทย ภูเขาไฟ เกษตรธรรมชาติ เรือนประหยยัดพลังงาน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค พื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะที่มีชีวิตผ่านนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ และสื่อการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทและความต้องการของคนในพื้นที่

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาศูนย์รังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ สนุก ง่าย สัมผัสได้ และท้าทาย เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ การบริการวิชาการ การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ และท้องฟ้าจำลอง นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค พื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะที่มีชีวิตผ่านนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ...

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว แหล่งบริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค พื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะที่มีชีวิตผ่านนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ และสื่อการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทและความต้องการของคนในพื้นที่  

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม  แหล่งบริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การให้บริการกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย นิทรรศการ ( Exhibition ) 1.นิทรรศการภายในอาคาร (indoor)อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด  เป็นแหล่งรวมปลาน้ำจืดของแม่น้ำโขง  แม่น้ำสงคราม และแม่น้ำก่ำกว่า 96 ชนิด ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์  มีจุดเด่น คือ "อุโมงค์ปลา"  สามารถชมความเคลื่อนไหวของปลาได้ นอกจากนี้ ภายในอาคารยังประกอบด้วย  นิทรรศการเกี่ยวกับปลาแม่น้ำโขง อาคารเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี แบ่งเป็น ชั้นที่ 1 ห้องโถงด้านหน้าพระบรมฉายาสาทิลักษณ์ภาพวาดสีน้ำมันของ ๙ รัชกาล พร้อมพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจแต่ละรัชกาล ห้องโถงด้านหน้า (ฝั่งขวา) แสดงลำดับราชสกุลวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห้องโถงด้านหน้า...

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  อาคาร 2 ชั้น บน พื้นที่ 8 ไร่ ภายในมีฐานการเรียนรู้ จำนวน 11 ฐาน ได้แก่ 1.       ฐานการเรียนรู้ โลกของสิ่งมีชีวิต 2.       ฐานการเรียนรู้ ระบบนิเวศ 3.       ฐานการเรียนรู้ เปิดโลกแห่งสสาร 4.       ฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แสนสนุก 5.       ฐานการเรียนรู้ บ้านพลังงาน 6.       ฐานการเรียนรู้ พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย 7.       ฐานการเรียนรู้ ภาวะโลกร้อน 8.      ...

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต

“อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต” พัฒนาสองแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่าน-มุ่งเน้นไอที รองรับสมาร์ท ซิตี้ (PK Park)  เทศบาลนครภูเก็ตให้ความสำคัญกับการศึกษาและการมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK Park หน่วยงานในสังกัดสำนักบริการและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมพัฒนาอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต หรือ PK Park ขึ้น ที่มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะและความรู้ด้านนวัตกรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมหลากหลายสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้เริ่มต้นสร้างรากฐานจากการรู้จักตัวเอง...

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ สังกัด กศน. เพื่อเป็นพื้นที่ให้บริการ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยมีกิจกรรมที่ให้บริการ อาทิ นิทรรศดาราศาสตร์และอวกาศ เปิดโลกดิจิตอล วิทยาศาสตร์ทั่วไป การเกษตรวิถีไทย พลังงาน สวนหินและฟอสซิล วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสำหรับเด็ก รวมถึงนิทรรศการเครลื่อนที่ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายการแสดงทางวิทยาศาสตร์...

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ห้องสมุดมีชีวิต และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อบริการประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค พื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะที่มีชีวิตผ่านนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ และสื่อการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทและความต้องการของคนในพื้นที่

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา

TK park: หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ  โดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้โดยการสร้างทัศนคติ และนิสัยรักการอ่าน การคิด และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค พื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะที่มีชีวิตผ่านนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ และสื่อการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทและความต้องการของคนในพื้นที่  

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือกในการเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับสากล  แบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่ ห้องสมุดเด็กเป็นอุทยานการเรียนรู้ที่สนุกสนานเหมาะสมกับจินตนาการของวัยเด็ก ห้องสมุดดนตรีเป็นพื้นที่รวมสื่อสร้างสรรค์ทางดนตรี เสียงเพลง ห้องสมุดมีชีวิตสำหรับประชาชนในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือและสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย โรงละครเคซีซีเป็นโรงละครทันสมัยสำหรับการจัดฉายภาพยนตร์และเป็นเวทีการแสดง จัตุรัสนัดฝันเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ห้องปล่อยแสงเป็นห้องจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ งานศิลปะ และผลงานคุณภาพ บ้านของเราเป็นหอประวัติศาสตร์เมืองฉะเชิงเทรา นำเสนอข้อมูลด้วยภาพเคลื่อนไหวและจอภาพระบบสัมผัสขนาดยักษ์ โซนมัลติมีเดียเป็นพื้นที่การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ...

เรื่องอื่น ๆ