พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

วันและเวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ โปรดติดต่อล่วงหน้า

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-5651-1511

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดตั้งขึ้นเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2525 โดยใช้ตัวอาคารเดิมของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้น มีอายุกว่า 80 ปี เป็นที่จัดแสดงสิ่งต่างๆ ระหว่างวิชาการสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอุทัยธานีในอดีตและปัจจุบัน