ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ

ที่อยู่

1/29 ถ.มหาราช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039 303 118

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการ 09.00 น. - 17.00 น.

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

039 303 118

ค่าเข้าชม


ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นศูนย์กลางการค้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิด ขั้นตอนการผลิตอัญมณี เช่น การเผา การเจียระไน การนำพลอยมาแปรรูปออกแบบเป็นเครื่องประดับ ตลอดจนวิธีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตราฐาน  ด้วยคงามตั้งใจให้ศูนย์ฯแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าและส่งเสริมธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศไทย พื้นที่โดยรอบมีภูมิทัศน์สวยงามด้วยสวนพันธุ์ไม้ต่างๆ ประดับด้วยงานประติมากรรมไว้อย่างสวยงาม เพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่มาเยี่ยมชม