แหล่งเรียนรู้ ล้ง 1919

ที่อยู่

เลขที่ 248 ถนนศรีเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 16000

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน 

ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว เปิดทุกวัน
วันจันทร์ เวลา 11.00 - 20.00 น.
วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
ชั้น 2 ของศาลเปิดให้ขึ้นชมถึงเวลา 20.00 น.

โซนร้านค้า [Art&Craft Shop] เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.

โซนร้านอาหาร [Eatery Zone] เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

091-187 1919

ค่าเข้าชม


ล้ง 1919 เดิมเป็นท่าเรือของพระยาพิศาลศุภผล(ชื่น) ต้นตระกูลพิศาลบุตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2393 โดยมีชื่อว่า “ฮวง จุ้ง ล้ง” เป็นท่าเรือกลไฟและโกดังสินค้าที่มีบทบาทสำคัญของสยาม สำหรับรองรับเรือสินค้าจากหัวเมืองประเทศต่างๆ เช่น มลายูสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกง ในช่วงยุคทองของการค้าระหว่างไทย-จีนในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ.2462 ได้ขายพื้นที่ให้แก่นายตันลิบบ๊วย แห่งตระกูลหวั่งหลี