พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ที่อยู่

อาคารราชินูทิศ(ริมหนองประจักษ์) ถ.โพศรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-4224-5976

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภาร ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 โดยดำริพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลอุดร คุณหญิง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัด เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับ โรงเรียนนารีอุปถัมภ์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2468 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ ว่า “ราชินูทิศ” จึงเป็นชื่อเรียกอาคารหลังนี้สืบมา อาคารราชินูทิศ ได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง เมื่อ พ.ศ. 2473 และเมื่อปี พ.ศ. 2503 ใช้เป็นสำนักงานโครงการพัฒนาการศึกษา ส่วนภูมิภาค จนต่อมา พ.ศ. 2516 ได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 9 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ตามลำดับ อาคารราชินูทิศเป็นอาคาร 2 ชั้น ก่อด้วยอิฐหรือปูน รูปทรงแบบตะวันตก หลังคาทรงปั้นหยา มีมุขยื่นออกมาด้านหน้า ซุ้มประตูหน้าต่างโค้ง