หน้าแรก แท็ก ค่าย

แท็ก: ค่าย

ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน

เปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะด้านการการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่หลากหลายผ่านฐานความรู้ด้านพลังงาน ทดลองจริง เรียนรู้ด้วยการทำ
ค่ายเยาวชน-วิทยาศาสตร์โลกร้อน

ค่ายวิทยาศาสตร์โลกร้อน

เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุและกลไกการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ค่ายตามรอยสายน้ำ

ค่ายตามรอยสายน้ำ

เรียนรู้ต้นกำเนิดของสายน้ำ วัฏจักรของน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และปัญหาด้านน้ำ
ค่ายธรรมชาติศึกษาและนิเวศวิทยา

ค่ายธรรมชาติศึกษาและนิเวศวิทยา

เรียนรู้วัฐจักรธรรมชาติ ระบบนิเวศของพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมของเรา
ค่ายตามรอยพลังงาน

ค่ายตามรอยพลังงาน

เปิดโลกพลังงานตั้งแต่พื้นฐานความรู้พลังงาน เช่น พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ พลังงานเคมี การแปรรูปพลังงาน,พลังงานมาจากไหน ? 
ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

เรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะด้านการการอนุรักษ์น้ำ

ค่ายสระใคร ณ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์

– เราจะไป “สอน” หนังสือเชิงบูรณาการ และจัดกิจกรรมให้น้องๆในโรงเรียน – เราจะไป “สร้าง” แรงบันดาลใจให้น้องๆ เพื่อให้เค้ามีตัวอย่างที่ดี พร้อมเติบโตขึ้นในอนาคต – ร่วมมอบของบริจาค เช่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน – ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สัมพันธ์ชาวค่าย รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆ – ไปใช้วันหยุดยาวให้ได้ประโยชน์ ทั้งได้เที่ยว และได้ทำบุญ – ไปเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเพื่อนต่างจังหวัด

ค่ายสิทธิมนุษยชนในเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นการอบรมเรื่องสิทธิเด็ก และสิทธิมนุษยชน ให้เข้าใจง่าย และผู้เข้าร่วมได้ร่วมออกแบบการขยายผลในพื้นที่ โดยมีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่

ค่ายเยาวชนคนรัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม Envi Camp 7 “Koisuru fortune nature”

“สิ่งแวดล้อมดีดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูแลเอง” เชิญชวนน้องๆมัธยมปลายทุกคนร่วมค้นหาความลับของธรรมชาติ พร้อมสนุกและได้ความรู้ไปกับการชมป่าชายเลน และนั่งรถรางดูชมระบบบำบัดน้ำเสียด้วยธรรมชาติ

ธรรมบุตรีแก้ว รุ่น 12

โครงการพัฒนาเยาวชนแบบบูรณาการ ปี พ.ศ.2561 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาจิตเยาวชนชาย - หญิง อายุ 7 – 22 ปี ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาอย่างเคร่งครัด คือ การรักษาศีล 5 หรือศีล 8 สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติวิปัสสนาตั้งแต่ 6 – 18...

ยุวธรรมบุตรี 1 (9-13 พ.ค.61) เยาวชนหญิง 7-10 ปี

#ใช้เวลาว่างตอนปิดเทอมไปกับการฝึกฝนจิตใจกันนะคะ เรื่องไม่ยาก...ที่จะ"ใช้ใจ"เท่านั้นในการฝึกฝน คอร์สฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ (เยาวชนหญิง อายุ 10 - 13 ปี) เป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนาสำหรับผู้เริ่มต้น 7 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องถือศีล 8 สวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น ฟังธรรม ปฏิบัติวิปัสสนาวันละ 6 – 8 ชั่วโมง โครงการธรรมบุตรีรับเฉพาะเยาวชนหญิง คนที่เคยเข้าโครงการนี้มากกว่า 3 ครั้งควรเข้าโครงการเจียระไนฯแทน

สามเณรใจเพชร 25-30 มี.ค.61

เยาวชนชาย อายุ 13 - 22 ปี โครงการสามเณรใจเพชรเป็นโครงการบรรพชาสามเณรที่ยากที่สุด (ในประเทศไทย) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกโดยการสอบนั่งสมาธิ นั่งคุกเข่าสวดมนต์ ความอดทน ความตั้งใจ ความมีระเบียบ เป็นเวลา 5 วัน และบรรพชาเป็นสามเณรที่เคร่งครัดในศีล มีจริยาวัตรที่เรียบร้อย ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ (หรือ ศูนย์ 2) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อีก...

บทความอื่นๆ